Dariusz on Software

Methods and Tools

About This Site

Software development stuff

Archive

Entries from February 2007.

Thu, 22 Feb 2007 21:27:57 +0000
J2EE to w uproszczeniu zbiór technologii opartych o Javę służących do tworzenia aplikacji dostępnych przez sieć. Elastyczność i możliwość konfiguracji, oparta w głównej mierze na plikach XML, prowadzi do tego, że coraz więcej błędów znajduje się poza kontrolą kompilatora. W systemach starszego typu większość konfiguracji interakcji pomiędzy poszczególnymi fragmentami systemu była opisana w kodzie i jako taka mogła byś sprawdzona (przynajmniej częściowo) w fazie kompilacji. Tendencja wyrzucenia części informacji poza kod Javy powoduje niestety, że uzyskując elastyczność i pozorną łatwość wprowadzania zmian wypychamy błędy do fazy uruchomienia (run time). Złożoność architektury J2EE powoduje, że cykl pracy (rekompilacja, instalacja, testowanie w przeglądarce) jest długi. Utrudnia to znacznie usuwanie błędów metodą "popraw i przeklikaj". Co można zrobić aby przyspieszyć proces usuwania błędów w J2EE?

Weryfikacja Statyczna

Większości z nas weryfikacja statyczna oprogramowania kojarzy się z wspomaganymi komputerowo systemami dowodzenia poprawności oprogramowania. Idea jest taka, by bez uruchamiania programu wychwycić wszystkie błędy, które mogą wystąpić w systemie. Dzięki temu (teoretycznie) faza testowania tylko potwierdza, że program jest napisany prawidłowo. Jednak kryje się w tym pomyśle kilka poważnych trudności z którymi jak do tej pory nie udało się informatyce uporać:
 • W praktyce napisanie formalnej specyfikacji funkcjonalności jest trudne i pracochłonne
 • Narzędzia służące do weryfikacji są trudne w użyciu i wymagają długiej praktyki przez produktywnym wykorzystaniem
 • Nie zawsze da się automatycznie sprawdzić formalną specyfikację względem programu automatycznie (wymagana jest interwencja człowieka)
Jak widzimy pełna weryfikacja statyczna nie jest możliwa do zastosowania w typowych systemach. Czy jednak niektórych cech systemu nie możemy sprawdzić statycznie?

Zasoby w J2EE

Przez pojęcie zasób na potrzeby niniejszego artykułu rozumiem elementy aplikacji J2EE, które można niezależnie analizować, a które są wiązane ze sobą po instalacji w serwerze aplikacyjnym. Jednym z zasobów jest np. kod Javy, analiza jest przeprowadzana przez kompilator podczas kompilacji. Poniżej wymieniam kilka wybranych "zasobów":
 • Kod Javy (możliwy dostęp: wyrażenia regularne, mechanizm refleksji)
 • Konfiguracja Struts (możliwy dostęp: parser SAX)
 • Pliki JSP (możliwy dostęp: parser SGML)
 • Konfiguracja Tiles (możliwy dostęp: parser SAX)
 • Tłumaczenie w ApplicationResources_*.properties (biblioteka standardowa Javy)
 • ...
Jakie korzyści możemy osiągnąć zajmując się statycznie powyższymi zasobami? Najlepiej będzie to wyjaśnić opisując typowe błędy w aplikacji J2EE, które są zwykle odkrywane dopiero na etapie uruchomienia w serwerze aplikacyjnym.
 1. Wyjątek na stronie spowodowany użyciem tagu html:text z wartością atrybutu property, które nie istnieje jako atrybut w form beanie
 2. Literówka w atrybucie action w tagu html:form, która powoduje błąd braku strony pod danym URL
 3. Brak tłumaczenia dla tekstu statycznego występującego na stronie w tagu bean:message
 4. Użycie nieprawidłowego atrybutu name w którymś ze strutsowych tagów powoduje wyjątek
Odnajdywanie tego typu błędów, zwłaszcza kiedy projekt podlega ciągłym modyfikacjom, jest zajęciem mało efektywnym i męczącym. Czy nie prościej było by dostawać pełną listę tego typu błędów w ciągu kilku sekund zamiast tracić czas testerów na takie oczywiste defekty? Uważam, że praca testera powinna polegać na sprawdzaniu zgodności ze specyfikacją i błędy spowodowane literówkami już nie powinny pojawiać się w tej fazie. W jaki sposób możemy statycznie "wyłuskiwać" klasy błędów opisane powyżej?
 1. Test jednostkowy, który na podstawie tagu html:text (parser SGML-a) znajdzie form beana użytego w danym tagu i sprawdzi, czy w tym beanie istnieje atrybut określony przez property
 2. Poprawność użytych atrybutów action można sprawdzić porównując je ze zdefiniowanymi akcjami w pliku konfiguracyjnym Struts
 3. Dla każdego wystąpienia bean:message sprawdzić, czy istnieje wpis w pliku z tłumaczeniami
 4. Zły name oznacza odwoływanie się do beana pod nieistniejącą nazwą

Implementacje

Udało mi się zastosować powyższe techniki dla następujących konfiguracji J2EE:
 • JSF: parsowanie Java i JSP w oparciu o wyrażenia regularne, parser i weryfikator w języku AWK
 • Struts: parser SGML do JSP, Beany Javy dostępne poprzez mechanizm refleksji
 • Hibernate: statyczna analiza parametrów zapytania w HQL-u względem beana, który zawiera parametry
Tags: java, quality, static.

Tags

Created by Chronicle v3.5