Dariusz on Software

Methods and Tools

About This Site

Software development stuff

Archive

Zapobieganie defektom
Thu, 30 Jul 2009 22:48:54 +0000
W artykule Robert Mays opisuje swoje doświadczenia i sugestie związane z zapobieganiem defektom. Artykuł ukazał się w IBM Systems Journal w 1990 roku (niestety adres URL jest już nieaktualny). Zapobieganie defektom składa się z czterech elementów włączonych w proces tworzenia oprogramowania:
 1. spotkania w trakcie których dokonywana jest szczegółowa analiza przyczyn (root cause) błędów i sugerowane są akcje prewencyjne
 2. wdrożenie akcji prewencyjnych w zespole
 3. spotkania przed pracą mające na celu zwrócenie uwagi programistów na sprawy jakości
 4. zbieranie i śledzenie danych
Autor wskazuje, że efektywniej jest zapobiegać pojawianiu się błędów niż je wyszukiwać (inspekcje, testowanie). Wtedy czas przeznaczany typowo na wyszukanie błędów można spożytkować w inny sposób (np. pracując nad kolejnym produktem). Prewencja błędów opiera się na ciągłej analizie przyczyn błędów i usuwanie tych przyczyn poprzez poprawę procesu, metodyki pracy, technologii i narzędzi. Przy analizie przyczyn korzysta się z diagramów przyczynowo - skutkowych (czasami zwanych diagramami Ishikawy od nazwiska twórcy). Proces ten zakłada włączenie różnych aktywności związanych z jakością do codziennej pracy zespołu.

Analiza wykrytych błędów

Podstawową aktywnością w projekcie jest spotkanie poświęcone analizie wykrytych błędów. Zespół próbuje znaleźć przyczyny (root cause) zaistniałych błędów i następnie proponuje wprowadzenie modyfikacji w procesie produkcyjnym, by zapobiec powstaniu takich błędów w porzyszłości. Dla każdego błędu stawiane są następujące pytania:
 • Jaka jest kategoria tego błędu: komunikacja, przeoczenie, brak wiedzy, literówka?
 • W jaki sposób błąd został wprowadzony?
 • W której fazie tworzenia systemu powstał?
 • W jaki sposób można zapobiec powstaniu takiego błędu w przyszłości? W jaki sposób podobne błędy mogą być usunięte z innych części systemu (o ile istnieją a nie zostały jeszcze wykryte przez inne techniki)?
Celem spotkania jest uzyskanie sugestii co do zapobiegania poszczególnym błędom. Nie powinno ono utknąć w zbyt szczegółowych rozważaniach (nie może być za długie). Przy końcu spotkania osoba prowadząca powinna zadać następujące pytania:
 • Czy w analizowanych błędach widać trend, który może oznaczać szerszy problem?
 • Co poszło dobrze podczas poprzedniej fazy? Co przyczyniło się do oszczędzenia czasu?
 • Co poszło źle podczas poprzedniej fazy? Co stanowiło największy problem?
 • Czy można w jakiś sposób poprawić techniki detekcji błędów, narzędzia, komunikację, edukację w stosunku do stanu aktualnego?
Obecność na takim spotkaniu programistów, którzy pracują nad systemem jest konieczna, ponieważ osoba, która wprowadziła błąd może najlepiej określić przyczynę wprowadzenia błędu.

Wprowadzenie korekt w procesie

Zespół wykonawczy (action team) odpowiada za wprowadzenie w życie akcji prewencyjnych zdefiniowanych w trakcie spotkania. Zespół ten typowo obsługuje wszystkie projekty prowadzone w ramach organizacji. Zwykle każdy członek zespołu odpowiada za jeden segment (definicja procesu, dokumentacja, narzędzia, edukowanie, projekt, programowanie, testowanie). Oto możliwe rodzaje akcji zapobiegawczych:
 • Zmiany w procesie produkcyjnym
 • Utworzenie nowych narzędzi
 • Szkolenie pracowników (seminaria, techniczne opisy niektórych aspektów produktu, artykuł na temat powtarzających się błędów)
 • Zmiany w produkcie (systemie informatycznym), które ułatwiają wykrywanie błędów
 • Usprawnienie komunikacji np. automatyczne powiadamianie o zmianach w projekcie dla wszystkich zainteresowanych osób

Mniejsza skala projektów

Opisane w artykule praktyki stosowane są w projektach dużej skali (kilkadziesiąt, kilkaset osób). Naturalnie pojawia się pytanie czy techniki zapobiegania defektom można stosować w projektach mniejszych (kilka, kilkanaście osób) lub w takich, gdzie struktura zespołu jest rozproszona (coraz częściej zdarza się, że zespół jest rozproszony geograficznie). Według mnie jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście należy dopasować działanie do wielkości i charakteru zespołu:
 • Analizę błędów można przeprowadzić przy użyciu kanału e-mail. Jest to mało absorbująca forma kontaktu (nie wymaga obecności w jednym czasie wszystkich członków zespołu)
 • Rolę zespołu wykonawczego muszą przejąć członkowie zespołu wraz z automatycznym sprawdzaniem przyjetych reguł w kodzie (analizatory statyczne)
Uważam, że w każdej wielkości projektu korzyści wynikające z zapobiegania defektom są warte poświęconego czasu. Łatwiej jest problem usunąć raz niż wielokrotnie łatać powstałe w jego wyniku skutki na etapie testowania produktu.

Tags

Created by Chronicle v3.5