Dariusz on Software

Methods and Tools

About This Site

Software development stuff

Archive

Allegro nie działa - analiza techniczna (atak DDOS)
Sun, 10 Feb 2013 23:18:12 +0000

Tym razem mała analiza dotycząca aktualnego padu allegro.pl. Serwis nie odpowiada:

$ telnet allegro.pl 80
Trying 72.52.5.208...
Connected to allegro.pl.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0

Connection closed by foreign host.

Jak widać na załączonym poniżej obrazku obsługę ruchu przejął serwis obsługujący ataki DDOS (72.52.5.208 -> unknown.prolexic.com):

$ mtr --report allegro.pl
HOST: dt             Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1.|-- nas            0.0%  10  0.3  0.3  0.3  0.4  0.0
 2.|-- a.b.c.d          0.0%  10  8.5  8.0  5.5 14.9  2.7
 3.|-- a.b.c.d          0.0%  10  7.9  7.2  4.8  8.6  1.0
 4.|-- 84.116.253.245      10.0%  10  27.4 30.1 25.8 40.5  4.5
 5.|-- 84.116.136.177       0.0%  10  24.7 26.5 24.0 34.1  3.0
 6.|-- 84.116.132.174       0.0%  10  29.1 28.6 25.0 33.6  2.7
 7.|-- 213.46.179.138.aorta.net  0.0%  10  40.9 33.7 25.9 63.6 11.5
 8.|-- if-4-2.tcore1.PVU-Paris.a 0.0%  10  54.7 50.9 42.2 68.1  9.1
 9.|-- if-12-2.tcore1.PYE-Paris. 0.0%  10  43.3 44.2 40.7 53.2  3.9
 10.|-- if-5-2.tcore1.L78-London. 0.0%  10  40.6 42.4 40.4 47.7  2.3
 11.|-- if-5-0-0.mcore3.LDN-Londo 0.0%  10  45.4 43.5 41.4 46.7  1.9
 12.|-- if-10-1-3.mse1.LRT-London 0.0%  10  45.2 43.5 41.1 48.4  2.2
 13.|-- 195.219.100.14       0.0%  10  45.1 44.6 41.0 52.8  3.4
 14.|-- ???            100.0  10  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 15.|-- ???            100.0  10  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 16.|-- unknown.prolexic.com    0.0%  10  52.9 46.7 44.2 52.9  2.6

Co ciekawe m.allegro.pl działa bez problemu:

$ mtr --report m.allegro.pl
HOST: dt             Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1.|-- nas            0.0%  10  0.3  0.3  0.3  0.5  0.1
 2.|-- a.b.c.d          0.0%  10  12.1  7.9  5.2 12.1  2.4
 3.|-- a.b.c.d          0.0%  10  6.9 12.3  5.4 48.4 13.1
 4.|-- 84.116.253.245      20.0%  10  8.4  8.2  5.9 14.3  2.6
 5.|-- 84.116.136.138       0.0%  10  6.2  7.2  5.1 12.9  2.3
 6.|-- Allegro.plix.pl      0.0%  10  12.4 11.3  9.6 14.3  1.6
 7.|-- 91.194.188.18       0.0%  10  29.9 16.0  9.6 31.3  8.4
 8.|-- s114.allegro.pl      0.0%  10  25.0 14.1  8.9 25.0  5.7

Jaki z tego wniosek? Jak sądzę fachowcy z Prolexic zepsuli coś z konfiguracją swojego narzędzia i narządko przełączyło DNS na "pułapkę na myszy". Mały wypadek przy pracy.

Tags

Created by Chronicle v3.5