Skip to content

Entries tagged "blog".

Chronicle - KISS (Keep it Simple Stupid) Blog engine

Today I installed chronicle. It performs pretty well and I'm going to port to it all my Wordpress blogs.

Installation is pretty easy:

 • download chronicle
 • unpack it
 • install some perl modules
 • create Makefile for it:
  all:
  chronicle/bin/chronicle \
    --input=in \
    --output=out \
    --theme=simple \
    --format=markdown \
    --theme-dir=chronicle/themes \
    --recent-dates-first \
    --blog-title="Dariusz Cieslak's Blog" \
    --blog-subtitle="The Art of Open Source Software - Developer view"
  

and voila! You can start blogging using your favourite text editor (have I heard vim?).

Wordpress rządzi (ponownie)

Powrót na platformę Wordpress z Chronicle - tym razem hostowany we własnym zakresie. Dlaczego?

 • Możliwość łatwego dodawania komentarzy + gotowe mechanizmy antyspamowe
 • Nieco wygodniejsze tworzenie treści (przez przeglądarkę)