Dariusz on Software Quality & Performance

06/02/2014

OVH VPS Classic Review

Filed under: en — Tags: , , — dariusz.cieslak @

I'm a very happy Linode.com (an US VPS supplier) customer and my expectations regarding service quality are pretty high. VPS is a virtualization technique that allows to share the same hardware among few operating systems with dedicated IP and root access. Having migration to another server in mind I've decided to give a try our European VPS providers.

One of the biggest hosting providers is OVH. I hope those French guys do better hosting services than cars :-)

Minimum VPS offer is reachable for 5 EUR + VAT / month. It gives you only 512MB of RAM:

307

(more…)

31/01/2010

Does Your VPS Need A Dedicated IP Address? No!

Filed under: en — Tags: , , , — dariusz.cieslak @

6I believed dedicated server / VPS (Virtual Private Server) always requires dedicated IP adress. Until today.

I found (thanks, LowEndBox) interesting option where you can build your VPS totally custom parameters including shared IP address.How can it work? With shared IP? Youre joking! – you may ask. It works.

TOCICI offers "Nginx Accelerated Shared IP" wchich mean:

 • Your VPS will be hidden behind NAT like typical workstation
 • External Ngnix HTTP server will redirect HTTP traffic to your box based on URL domain
 • You can define custom ports to be forwarded to your box (SSH incoming traffic)

Pros:

 • Very cheap option (no cost of dedicated IP required, you can start VPS from 1-2 USD)
 • Security (by default no ports visible to external world)

Cons:

 • Standard ports except 80 (HTTP) unavailable: no DNS services
 • No HTTPS available (requires separate IP)
 • SSH login requires custom port (your local network may block high ports to prevent P2P)

The service fills gap between shared hosting and classic VPS. The only problem from my point of view is the distance between Europe and Portland, Oregon in the USA. 220 ms from Warsaw.

22/01/2010

105 No buffer space available on OpenVZ VPS

Filed under: en — Tags: , , — dariusz.cieslak @

OpenVZ is operating system-level virtualization technology that allows to run multiple virtual machines (with dedicated IP addresses) on one box (with shared filesystem). It's like a dedicated server but it's not the one. You have to overcome many limitations:

 • Limits on VSZ memory size (virtual, allocated but no necessary used) memory (dedicated servers and Xen have limits on used memory: RSS)
 • Fixed kernel with modules (no custom compilations here)
 • Limits on inodes allocated etc.

One of important limitations is limit of size of unswapped memory allocated to kernel. In this area resides tcpsndbuf.It's summary size of buffers that are used to send data. If the value is low your download speed may be limited and sometimes you are getting error:

105 No buffer space available

You can check your limits by executing the following command:

# grep tcpsndbuf /proc/user_beancounters
tcpsndbuf  174336   1735168   1720320   2703360  2801251

Current buffer usage is 174336 bytes, limit is 1720320 bytes and limit was exceeded 2801251 times (ops!). Why send buffer is the problem here instead of receive buffer? Most of the time HTTP server is sending data – requests are much smaller than HTTP responses.

Solutions for this error:

 • Limit concurrent connections server handles
 • Check if unused connections are closed as soon as possible

03/01/2010

Recenzja VPS w vpsinn.pl / statnet.pl

Filed under: pl — Tags: , , — dariusz.cieslak @

Wybór dostawcy

Jedną z usług które dostarczam moim klientom są serwery wirtualne (VPS) na potrzeby różnych systemów (głównie opartych o protokół HTTP). VPS to jest wirtualna maszyna posiadająca własne IP i dostęp do root-a, ale współdzieląca sprzęt (CPU, pamięć, dysk) z innymi VPS-ami. Podział pozwala ograniczyć cenę usługi przy zachowaniu dość dobrego poziomu izolacji i bezpieczeństwa (lepszego niż przy współdzielonym hostingu).

Zwykle wynajmuję maszyny w USA ze względu na niską cenę za transfer. Jednak ze względu na potrzebę uzyskania niskich czasów dostępu zdecydowałem się na założenie konta u polskiego dostawcy VPS. Nie potrzebuję wyśrubowanych parametrów, więc wycelowałem w segment budżetowy (poniżej 40 PLN brutto za miesiąc).

hitme.net.pl/budgetvps.pl odpadło w przedbiegach ze względu na bardzo słaby poziom supportu. W webh.pl nie miałem wcześniej okazji wcześniej stawiać maszyn wirtualnych, ale znalazłem kilka negatywnych opinii na temat problemów z dostępnością maszyn.

Na początku vpsinn.pl odrzuciłem ze względu na niską gwarantowaną dostępność serwera (tylko 99%). Oznacza to możliwość niedziałania serwera 7 godzin w miesiącu. Uzyskałem jednak od nich linki do rzeczywistych statystyk dostępności serwerów w Polsce i w Niemczech i tam parametry nie wyglądają tak źle (około 99,7 %). Przynajmniej stawiają sprawę uczciwie i nie obiecują gruszek na wierzbie.

2

(more…)

09/10/2009

OpenVZ VPS memory optimisation

Filed under: en — Tags: , , — dariusz.cieslak @

This article shows techniques used to trim memory usage on OpenVZ system (with 128 MB RAM burstable). Mostly inspired by this article from lowendbox.com.

Minimal Debian Lenny install (33MB used):

# ps xo vsz,rsz,ucmd
VSZ   RSZ CMD
1980   692 init
26988  1236 rsyslogd
5272  1024 sshd
2036   792 cron
8016  2916 sshd
4324  1632 bash
3604   804 ps
# free -m
total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           128         33         95          0          0          0
-/+ buffers/cache:         33         95
Swap:            0          0          0

After setting "ulimit -s 128" in /etc/init.d/rc (9MB used):

# ps xo vsz,rsz,ucmd
VSZ   RSZ CMD
1980   692 init
2744  1188 rsyslogd
5272  1020 sshd
2036   792 cron
8016  2888 sshd
4324  1628 bash
3604   804 ps

# free -m
total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           128          9        118          0          0          0
-/+ buffers/cache:          9        118
Swap:            0          0          0

(more…)

Older Posts »

Powered by WordPress