Allegro nie działa – analiza techniczna (atak DDOS)

Tym razem mała analiza dotycząca aktualnego padu allegro.pl. Serwis nie odpowiada:

$ telnet allegro.pl 80
Trying 72.52.5.208...
Connected to allegro.pl.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0

Connection closed by foreign host.

Jak widać na załączonym poniżej obrazku obsługę ruchu przejął serwis obsługujący ataki DDOS (72.52.5.208 -> unknown.prolexic.com):

$ mtr --report allegro.pl
HOST: dt                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- nas                        0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- a.b.c.d                  0.0%    10    8.5   8.0   5.5  14.9   2.7
  3.|-- a.b.c.d           0.0%    10    7.9   7.2   4.8   8.6   1.0
  4.|-- 84.116.253.245            10.0%    10   27.4  30.1  25.8  40.5   4.5
  5.|-- 84.116.136.177             0.0%    10   24.7  26.5  24.0  34.1   3.0
  6.|-- 84.116.132.174             0.0%    10   29.1  28.6  25.0  33.6   2.7
  7.|-- 213.46.179.138.aorta.net   0.0%    10   40.9  33.7  25.9  63.6  11.5
  8.|-- if-4-2.tcore1.PVU-Paris.a  0.0%    10   54.7  50.9  42.2  68.1   9.1
  9.|-- if-12-2.tcore1.PYE-Paris.  0.0%    10   43.3  44.2  40.7  53.2   3.9
 10.|-- if-5-2.tcore1.L78-London.  0.0%    10   40.6  42.4  40.4  47.7   2.3
 11.|-- if-5-0-0.mcore3.LDN-Londo  0.0%    10   45.4  43.5  41.4  46.7   1.9
 12.|-- if-10-1-3.mse1.LRT-London  0.0%    10   45.2  43.5  41.1  48.4   2.2
 13.|-- 195.219.100.14             0.0%    10   45.1  44.6  41.0  52.8   3.4
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- unknown.prolexic.com       0.0%    10   52.9  46.7  44.2  52.9   2.6

Co ciekawe m.allegro.pl działa bez problemu:

$ mtr --report m.allegro.pl
HOST: dt                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- nas                        0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.5   0.1
  2.|-- a.b.c.d                  0.0%    10   12.1   7.9   5.2  12.1   2.4
  3.|-- a.b.c.d           0.0%    10    6.9  12.3   5.4  48.4  13.1
  4.|-- 84.116.253.245            20.0%    10    8.4   8.2   5.9  14.3   2.6
  5.|-- 84.116.136.138             0.0%    10    6.2   7.2   5.1  12.9   2.3
  6.|-- Allegro.plix.pl            0.0%    10   12.4  11.3   9.6  14.3   1.6
  7.|-- 91.194.188.18              0.0%    10   29.9  16.0   9.6  31.3   8.4
  8.|-- s114.allegro.pl            0.0%    10   25.0  14.1   8.9  25.0   5.7

Jaki z tego wniosek? Jak sądzę fachowcy z Prolexic zepsuli coś z konfiguracją swojego narzędzia i narządko przełączyło DNS na "pułapkę na myszy". Mały wypadek przy pracy.

This entry was posted in pl and tagged . Bookmark the permalink.